ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

(Quality Management System) 

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler kritiklik açısından ön plana çıkmaktadır

Müşteri İhtiyaçlarını Karşılayabilmek
Maliyetleri Azaltarak, Verimliliği Arttırmak
Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Şirketler için artık "herkesin elinden gelenin en iyisini yapması" bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektiğini bilmesidir. İşte ISO 9000 bu hedefleri gerçekleştirebilecek bir kalite sistemi oluşturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi üretim kuruluşlarının yanı sıra turizm, finans, sigortacılık, sağlık, v.b. diğer hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artışı hedeflenmektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır.

Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdırlar

Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir. Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses yaklaşımı: Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetime sistem yaklaşımı: Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli iyileştirme: Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.

Karar vermede gerçekçi yaklaşım: Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır. Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri: Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisi, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO Nedir?
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)'nun kısaltılmış halidir. 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre'nin Cenevre Şehri'ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararası dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9000 Nedir?
Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir?
Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2015 Nedir?
ISO 9000 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2015 rakamı, bu revizyonun 2015 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2015 versiyonu).

ISO 9001:2015'in Faydaları
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması Çalışanlarda kalite bilincinin artırılması Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanarak rekabet gücünün arttırılması İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme Müşteri ve proses odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi Sistematik yaklaşım ve proses yaklaşımının kavranması Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması Beraber çalışılan firmalara ve müşterilere işletmenin bir Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yönetildiğini ispatlayarak güven sağlanması İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması.

BAŞVURU VE BELGELENDİRME SÜREÇLERİ

  • Başvuru evraklarının temin edilmesi
  • Dökümantasyon dosyalarının hazırlanması 
  • Denetimin gerçekleştirilmesi
  • Belgelendirme işleminin yapılması
  • Yıllık ara denetim ve gözetimlerin gerçekleştirilmesi

© Copyright   2006 - 2020     ÖNCÜ PATENT OFİSİ LTD ŞTİ - Tüm Hakları Saklıdır.

kalite belgelendirme, ce belgesi, iso belgesi, kalite belgesi, tse belgesi, lvd testi, alçak gerilim testi, low voltage directive, makine ce belgesi, bursa kalite belgelendirme firmaları, bursa kalite, bursa iso belgesi, bursa ce belgesi, bursa ce belgelendirme, bursa ce belgesi veren firmalar, iso 9001:2015 kalite yönetimi sistemi belgesi, iso 14001:2015 çevre yönetim sistemi belgesi, iso 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi belgesi, ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi belgesi, iso 27001:2013 bilgi güvenliği yönetimi sistemi belgesi, iso 13485:2012 tıbbi cihaz yönetimi sistemi belgesi, iso 50001:2011 enerji yönetimi sistemi belgesi, iso 16949:2009 otomotiv kalite yönetimi sistemi belgesi, iso 22301:2012 sosyal güvenlik iş sürekliliği yönetimi sistemi belgesi, iyi üretim uygulamaları gmp belgesi, kaçak akım testi, toprak sürekliliği testi, izolasyon direnci testi, yüksek gerilim testi, patent, bursa, öncü, patent büroları, bursa patent firmaları, patent bursa, patent firmaları, patent, marka patent, bursa marka, patent ofisleri, inegöl patent, inegöl marka, gemlik patent, gemlik marka, gönen, gönen marka, gönen patent, bandırma, bandırma patent, bandırma marka, karacabey patent, mustafakemalpaşa patent, isim tescil, patent hukuku, fikri ve sınai haklar, fikri ve sanayi, bursa patent hukuku, bursa hukuk, bursa patent bürosu, bursa patent firmaları, marka danışmanlığı, tasarım, tescil, sorgulama, araştırma, fikri mülkiyet, arge, icat, buluş, inovasyon, topluluk markası, ctm, madrid protokolü, wipo, hosting, domain, alanadı, barkod, zaman damgası, öncü patent, patent rehberi, kosgeb patent teşvikleri. makine emniyet yönetmeliği, 2006/42, ce belgesi bursa, bursa ce belgesi veren firmalar, iso belgesi veren firmalar, iso belgesi sorgulama, iso belgesi başvuru, ce belgesi başvuru, ce belgesi yenileme, iso belgesi yenileme, iso belgesi ara denetim, iso belgesi fiyatı, ce belgesi fiyatı, ce belgelendirme firmaları, ce belgesi nedir